L’extensió universitària

Programa Padrinatge ETSETB. Xerrades divulgatives orientades a alumnes de batxillerat (30-45 min)

75 Propostes del COETC per a l’impuls de la societat de la informació i el coneixement a Catalunya. J. Lòpez Benassat, C. Martín i F. Torres. Hotel Fira Palace. Barcelona 11 Març 2003

Organització de les Jornadas Telecomunicaciones y Administración local i les I Jornades professionals sobre ICT (Conveni col·laboració UPC-COETC). 2001-2002

Coordinació Aules Empresa ETSETB- FIB. 1988-2000. F. Torres y M. Ribera

  • Experiència pionera de seminaris d’introducció al món laboral
  • Empreses del sector: 12 (1998), 15(1999) y 17 (2000)
  • Estudiants: 599 (1998), 591 (1999) y 394 (2000)
  • Repercussió mediàtica: El Periódico 7-2-99, Gaceta Universitaria 8-2-99

Ponent a la Comissió d’Estudi dels efectes de les línies d’alta tensió i les instal·lacions de telefonia mòbil en la salut de les persones. Parlament de Catalunya. Diari de sessions VI Legislatura Sèrie C Núm. 464 dimarts 13 de maig de 2003.

Participació a la Festa de dia de la Telecogresca.

Telecogresca 1995. "Donant el do de pit"

Telecogresca 1995. Donant el do de pit.

Fogoner major. Concurs Paelles. Festa de dia de la Telecogresca, 1993

Fogoner major. Concurs Paelles. Telecogresca 1993.

Comments are closed